Geld lenen met BKR
Negatieve registratie
Startende ondernemers
Geen vast inkomen
Starters op woningmarkt
Failliet en krediet
Oversluiten met BKR

Negatieve BKR registratie

Wat is nou precies een BKR registratie? Het BKR in Thiel houdt alle kredieten bij die per persoon worden afgesloten. Dus zodra je een krediet afsluit wordt dit geregistreerd bij het BKR. Dit geldt dus voor bv voor een creditcard, een gsm-abonnement, een limiet op je betaalrekening of een autolening.

Een hypothecaire lening, of hypotheek, wordt niet geregistreerd. Tenzij een betalingsachterstand van meer dan 120 dagen is opgelopen. Uiteraard is een onderhandse lening ook niet bekend in Thiel.

Zolang je altijd netjes en op tijd je betalingsverplichtingen nakomt is er geen probleem. Als je wel een betalingsachterstand oploopt, of een vordering tot terugbetalen is in handen gegeven van een incassobureau, dan zul je een codering op je naam krijgen. De kredietverstrekkers zijn namelijk verplicht om een betalingsachterstand te melden bij het BKR. Voor een achterstand geldt de code A (achterstand)..

Als een achterstand alsnog wordt betaald dan wordt dat ook weer geregistreerd middels code H (Herstel). De H wordt echter alleen maar vermeld als het gaat om een krediet dat nog doorloopt. Een krediet dat na betaling van de achterstand is afgelopen behoudt de status A. Deze kredietgegevens worden 5 jaar bewaard.

Naast de A en de H kent het BKR nog vier bijzonderheidscodes die aangeven dat er iets aan de hand is:

- Code 1: Er is een aflossings- of schuldregeling getroffen, nadat de achterstandssituatie is ontstaan.
- Code 2: De (restant)vordering is opeisbaar gesteld.
- Code 3: Er is een bedrag van € 250 of meer afgeboekt. Slechts wanneer afboeking wegens finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.
- Code 4: De kredietnemer blijkt/bleek onbereikbaar.


* Lening Tips *


1. Vergelijk offertes van verschillende aanbieders. Onderling kunnen er aanzienlijke verschillen in rentetarieven zijn.

2. Let op de voorwaarden die de maatschappijen stellen. Denk o.a. aan vervroegd aflossen, waarbij een extra bedrag in rekening kan worden gebracht.

3. Kijk of u de financiële lasten van de lening kunt en wilt dragen. Leef niet boven uw stand, dit brengt vaak financiele problemen met zich mee.

4. Lage maandlasten geven ruimte en zijn absoluut aan te raden. Hierdoor hoeft u zich minder zorgen te maken en geeft minder stress.

5. Spreek met uw financieel adviseurs over uw mogelijk- heden. Zij staan in contact met kredietverstrekkers en kunnen u hiermee van dienst zijn.